قیمت شماره های مجازی یاسین اس ام اس

چهارده رقمی = هدیه

دوازده رقمی=۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

ده رقمی = ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

نه رقمی غیر رند=۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نه رقمی نیمه رند=۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا

نه رقمی رند=۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا

هشت رقمی نیمه رند = ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

هشت رقمی رند = ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا

هفت رقمی=۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا

تمامی سرویس های فوق شامل ۵ درصد عوارض و مالیات می باشد.