هزینه ارسال پیامک تبلیغاتی از فرمول زیر محاسبه می شود.

تعداد صفحه پیامک* تعداد شماره مورد نظر* ۱۱۰ ریال = هزینه نهایی شما

توجه: پیامک هایی که به دلیل محدود نمودن از طرف ثاحب سیم کارت به برای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی به شما عودت داده می شود.

جهت مشاهده تعداد سیم کارت های فعال در مناطق مختلف از منو پیامک تبلیغاتی زیر منو تعداد سیم کارت ها اقدام نمایید.